SALVADÓ JOIERS, DES DE 1902. Més de 100 anys de confiança

Oberta la convocatòria d'ajuts a les rendes baixes

Les persones que necessitin assessorament per tramitar l’ajut poden dirigir-se a la regidora d’Atenció a la Ciutadania, Núria Pla, que els assessorarà durant tot el procés

29/8/2019

Oberta la convocatòria d’ajuts a les rendes baixes | Amposta.info (Pixabay)


L'Ajuntament d'Amposta ha obert ja la convocatòria per sol·licitar els ajuts dirigits a les persones perceptores de prestacions baixes. Les poden sol·licitar totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

 • Estar empadronades a Amposta per un mínim de tres anys.
 • Ser propietaris de l'habitatge habitual o titulars d'un contracte de lloguer o d'usdefruit de l'habitatge habitual. 
 • Que bé percebin una pensió de qualsevol tipus (jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat) o una prestació no contributiva (RAI, PIRMI, jubilació,...). 
 • No percebre cap ingrés provinent de rendiments de treball ni d'activitats econòmiques.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries. 
 • Presentar la sol·licitud dins de termini -de 15 de juliol fins el 30 de setembre-.

En cas de sol·licitar l'ajut a títol personal serà de:

 • 140 euros per aquelles persones que tinguin ingressos inferiors o iguals 735,90 €. 
 • 120 euros pels que percebin entre 735,91 i 809,49 €.
 • 100 euros per a aquelles que percebin entre 809,80 € i 956,67 €.

En cas que els sol·licitants siguin un matrimoni o dues persones que convisquin rebran:

 • 140 euros aquells que perceben menys o igual a 1.471,80 €. 
 • 120 euros els que cobrin entre 1.471,81 i 1.618,98 €. 
 • 100 euros aquells que ingressin més de 1.618,98 € i menys de 1913,34 €.


Regidoria d'Atenció a la Ciutadania

Totes aquelles persones que vulguin tramitar aquesta ajuda i necessitin ajudar per ferho, poden dirigir-se a la regidora d'Atenció a la Ciutadania, Núria Pla, que els assessorarà i acompanyarà durant tot el tràmit.

L'horari d'atenció és dilluns i dimecres, de 9.00 h. a 13.00 h., al despatx d'Atenció a la Ciutadania als baixos de l'Ajuntament.


restaurants d’AmpostaAmposta.info, el digital de la ciutat d´Amposta des de 1998 (Terres de l´Ebre)

correu electrònic
Informació i avís legal

Amposta.info