SALVADÓ JOIERS, DES DE 1902. Més de 100 anys de confiança

El Ple municipal aprova un front comú per fomentar la conservació del Delta de l'Ebre

El Ple es va celebrar aquest passat dilluns 31 de juliol

2/8/2017

El Ple municipal aprova un front comú per fomentar la conservació del Delta de l’Ebre | Amposta.info El Ple municipal aprova un front comú per fomentar la conservació del Delta de l'Ebre


Aquest passat dilluns 31 de juliol es va realitzar el ple del mes de juliol, en aquest últim ple abans de les vacances de l'estiu es van aprovar diferents punts, un d'aquests va ser l’aprovació inicial de la modificació puntual número 48 del POUM, establiment de la Disposició Transitòria Vuitena, per tal de regular les condicions d’edificació a les parcel·les de Sòl Urbà que no assoleixen els paràmetres de parcel·la i/o façana mínima, aquesta moció afecta principalment a parcel·les de la urbanització d’Eucaliptus i Favaret que en el moment d’aprovació del POUM, l’any 2007, ja estaven reparcel·lades i en l’aprovació del nou pla van quedar fora dels planejaments. La moció va rebre l’abstenció de Rosita Pertegaz, el PSC i el grup de Convergència, i en canvi, el vot favorable del regidor German Ciscar.

Un altre punt que va passar pel ple va ser l’aprovació inicial de l’ordenança d’intervenció municipal d’activitats, una nova normativa que s’adequa a les noves normatives de la Generalitat, amb aquesta ordenança es vol impulsar l’activitat econòmica, agilitzant els tràmits amb l'administració pública. El punt va rebre l’abstenció de la regidora Rosita Pertegaz i el grup de Convergència, i el vot favorable de German Ciscar i el grup del PSC.

Pel que fa a l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de fitosanitaris en àmbits no agraris, es refereix a una petició que va realitzar el grup de Convergència, on l’Ajuntament ha creat una ordenança per regular els productes fitosanitaris que s’apliquen en sòl urbà, el sector agrari està totalment regulat però no així el sòl urbà, aquesta nova ordenança vol evitar problemes com el que l’any passat va afectar l’Escola Pública Consol Ferré. Aquest punt va rebre el vot a favor del regidor German Ciscar, i l’abstenció de la resta del consistori.

També es va portar a votació la ratificació del document del Front Institucional del Delta de l’Ebre, un front comú dels municipis del Delta amb els Consells Comarcals del Montsià i Baix Ebre, tots junts per demanar mesures per a la preservació de la morfologia actual del Delta de l’Ebre, treballar per a l’aportació de sediments al Delta. El punt va rebre el vot favorable de tots els grups municipals.

El Programa de Festes Majors d’Amposta 2017, també va ser sotmès a votació amb el vot a favor del PSC i German Ciscar, i l’abstenció de Rosita Pertegaz i el grup de Convergència, la seva portaveu, Isabel Ferré, va comentar que «estem d’acord en gran part de programa, però volem reduir la despesa en festes. El que no ens agrada és l’espai jove, ja que moltes nits són de pagament, quan el ball és gratuït.»

Un dels punts importants d’aquest ple va ser l’aprovació de la modificació pressupostària número 17 per suplements de crèdit i crèdit extraordinari, que preveu que dels 3,6 milions d’euros que hi havia de superàvit a finals de 2016, 2 milions vagin destinats a l’amortització de préstecs, i la resta, 1,6 milions d’euros, es destinin per a projectes d’inversió sostenible. L’Alcalde d’Amposta, Adam Tomàs va afirmar que «amb aquests crèdits extraordinaris destinarem 1,4 milions d’euros a projectes com la implementació de la 2a fase del pla estratègic de l’enllumenat públic, l’adequació i millora de centres escolars, la repavimentació i urbanització de diferents carrers municipals, l’adequació i millora del carrer Sant Cristòfol, i l’adequació i pavimentació del carrer França, entre altres partides.» El punt va rebre el vot en contra de la regidora no adscrita, Rosita Pertegaz, i l’abstenció tant de Convergència, com del PSC i de PxC.

Pel que fa a les mocions dels grups municipals, hi destacava la presentada per PxC demanant la dimissió del regidor de personal, German Ciscar va exposar que «després de dos anys, veiem que des de la regidoria no s’ha treballat adequadament i denunciem diferents tractes de favor a alguns treballadors de l'Ajuntament. Hi ha treballadors que han agafat la baixa i que realment se’ls ha vist realitzant actes com la caça o la pesca, treballadors que se'ls ha vist en males condicions en horari laboral. Aquesta moció no és una crítica a tots els treballadors de l'Ajuntament, n'hi ha que treballen molt, però els que ho fan no han estat mai reconeguts». Ciscar va afegir «crec que és impossible portar tres regidories venint només a hores».

El regidor assenyalat en la moció, Tomàs Bertomeu, va respondre les acusacions «em resulten sorprenent aquestes acusacions, quan resulta que amb el regidor German hem estat col·laborant en moltes coses, crec que la meua dedicació ha estat la mateixa en totes les regidories i al final qui valorarà la nostra feina no serà un regidor o un altre, sinó que seran els electors que cada quatre anys elegeixen els seus governants. El nostre equip està format per grans professionals i estem invertint molt de temps en grans projectes a llarg termini, com els pluvials, l’arbrat, diferents ordenances o el projecte de la façana fluvial, en un temps es veurà feina feta per aquesta regidoria».

Després d’un acalorat debat, la moció va ser rebutjada amb l’abstenció de Rosita Pertegaz, el PSC i Convergència i el vot en contra d’Esquerra d’Amposta.

El grup del PSC va presentar una moció per la millora de la carretera del Poblenou a Sant Carles de la Ràpita, el seu portaveu Francesc Miró, va comentar «aquesta carretera forma part de l’anell viari del Delta i es troba en molt mal estat, i ens volem dirigir a la Generalitat amb la força de tots els grups de l'Ajuntament». La moció va rebre els vots favorables de tots els grups municipals.

Per últim es va presentar una moció conjunta de tots els grups municipals per a l’obtenció d’un acord de convivència i unitat entre els ajuntaments i l’agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l’Ebre a favor dels bous.


restaurants d’AmpostaAmposta.info, el digital de la ciutat d´Amposta des de 1998 (Terres de l´Ebre)

correu electrònic
Informació i avís legal

Amposta.info