Eports Ample de Banda i Internet

14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis

Atesa l’elevada prevalença de la diabetis, principalment la de tipus 2, potencialment, totes les famílies poden estar afectades

etiquetes   salut, societat

14/11/2019

14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis | Amposta.info


El 14 de novembre se celebra el Dia Mundial de la Diabetis. El lema escollit per l'OMS per al 2019 és “Diabetis i família”. Aquest dia mundial vol augmentar la conscienciació sobre la prevalença creixent de la diabetis -sobretot la de la diabetis tipus 2-, sobre la importància dels estils de vida saludables i l'autocura en la prevenció i en el tractament, reduint així l'aparició de complicacions futures. Aquest any, les activitats i els missatges van adreçats a conscienciar sobre l'impacte que té la diabetis per a la família i afectats i a promoure el paper de la família en el maneig, cura, prevenció i educació en la diabetis.

La diabetis tipus 1 es produeix quan el pàncrees presenta una ràpida i progressiva pèrdua de la capacitat per produir insulina, l’hormona que ajuda la glucosa a arribar a les cèl·lules; la diabetis tipus 2 està lligada a un mal aprofitament de la insulina per part de l’organisme.

Segons la Federació Internacional de Diabetis, més de 425 milions de persones viuen actualment amb diabetis. La majoria són persones amb diabetis tipus 2, prevenible en gran mesura mitjançant estils de vida saludables, activitat física regular, alimentació saludable i entorns promotors de la salut. Les famílies tenen un paper rellevant a l’hora d’abordar els factors de risc modificables per a la diabetis tipus 2 i han de proporcionar suport, educació i entorns facilitadors per a un estil de vida saludable. La prevenció és bàsica des de la infantesa, sobretot en l'aprenentatge d'hàbits d'alimentació que evitaran que els nens siguin obesos i/o diabètics d'adults. S'ha demostrat que ensenyar a l'infant a menjar be és més eficaç que ensenyar als pares que alimentin bé als fills.

El diagnòstic i el tractament precoç són clau per prevenir les complicacions de la diabetis i aconseguir resultats saludables. Totes les famílies poden tenir persones amb diabetis i, per tant, la consciència sobre els signes, símptomes i factors de risc per a tot tipus de diabetis és vital per detectar-la precoçment. La diabetis mal controlada pot tenir complicacions a nivell renal, oftalmològic i vascular. Per exemple, la diabetis és un factor de risc per tenir malalties cardiovasculars.


La situació de la diabetis a Catalunya

La diabetis és un problema creixent de salut pública, tant en els països desenvolupats com en els que estan en vies de desenvolupament. Tant és així que l'Organització Mundial de la Salut ha considerat que la diabetis de tipus 2 constituirà una de les epidèmies del segle XXI. Aquest increment es deu, d'una banda, a l'elevada prevalença dels factors de risc lligats a l'aparició de la diabetis, com són l'obesitat i el sedentarisme i, de l'altra, a l'augment de l'esperança de vida i la reducció de la mortalitat.

A Catalunya el nombre estimat de persones amb diabetis està al voltant de 600.000. Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l'any 2018, la diabetis afecta al 7,8% de la població de 15 i més anys (7,6% homes i 7,9% dones). Augmenta amb l'edat en ambdós sexes, passant de 1'9% de prevalença en el grup d'edat de 15 a 44 anys al 20,2% en la població de 65 i més anys. Pel que fa a l'evolució, la prevalença de diabetis coneguda ha anat augmentant passant del 4,7% l'any 1994 fins al 7,8% l'any 2018, es manté estable des del 2011 fins a l'actualitat al voltant del 8%. El Registre diabetis tipus 1 de Catalunya indica que l'any 2018, 266 persones menors de 30 anys varen iniciar una diabetis tipus 1 a Catalunya, dels quals 145 en homes i 121en dones.

El Departament de Salut, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a activitat principal en la prevenció primària de la diabetis, va endegar el Pla per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable (PAAS), que en aquests moments compta amb més de seixanta-cinc activitats en marxa en quatre àmbits: educatiu, sanitari, comunitari i laboral. Dins del PAAS cal destacar el Pla de Promoció de l'activitat física saludable adreçat a persones amb diabetis de tipus 2 ateses a l'atenció primària.


Per: Redacció

Foto: Pixabay


restaurants d’AmpostaAmposta.info, el digital de la ciutat d´Amposta des de 1998 (Terres de l´Ebre)

correu electrònic
Informació i avís legal

Amposta.info