els nostres malnoms (385)
 
tradicions > malnoms > adjectius   animals diversos malsonants menjar objectes oficis procedències  

ADJECTIUS (58)
bessó
blanco / blanca 1
bona
boneta / bonet
buscapins 1
cama de lladre 1
cama de plata 1
cantamanyanes 1
cap de gos 1
cap negre 1
cap de pedra
cap de timbre
capat 1
captou / captova
cara de cabra
careta sol 1
casat / casada 1
casanova
ceguet 1
cella blanca 1
coent
coix / coixa
cura
curro / curra
currutaca
fadrí
galán
garradures
gorrista
guapa
juga-brut
maco
mal-engenit
malicsiós
mata-cabres
matalacria
mata-paisanos
mata-sans
matutero
matxo-vell
minja-mones
ocos, el
moixó / moixona
moreno
mut
negret
niña
bonita
palla-seca
panxetes
parent
pela-canyes
pica-rocs
pintada / pintat
poca-barra
poca-brossa
poc-ferro
podrit
poques
salses
punxat
retxuda
rojano o roijano
saltapatis
tanca-portes
templat
terremoto
tinyós, lo
tranquilo, lo
trenca-braços
afegir malnoms

ANIMALS (24)
abadejo/abadeja 1
anguila
bequesina
borrego 1
bou
bous, dels
burret 1
burro
cabra 1
cabreta 1
caragol / caragola
colom 1
conill
cranc / cranca
cucs
fura
galgo
gallina
gatets
llebro
lleó / llaó
moneta
mosquit
muixó
peixet
rata
ratolí
sagrantana
sarset
topo
afegir malnoms

DIVERSOS (186)
29 de codombro
adisora/adisoro 1
alegria
ambrosio / ambrosia
arcís 1
ardit
arispe
arsís
artillero
aspunya / aspuña
astellera
aurelles
babab / babarota 1
badona 1
baila o labaila
ballero o vallero
balleroc / balleroca
barandang
barbeta 1
barrabom
barrin 1
bastiano 1
batistoles
binyoles
bolla 1
boqueta
borda, de la
borgell 1
borrim
boscassa 1
botargo
botins
brugueres 1
calalo
calamanda 1
calat / calada 1
calatrava
calçones
calderon
calduc
callòs
calmant
calot 1
cames 1
cameta 1
camota 1
candel, lo del 1
canelo
canes
cannia 1
cantando / cantanda 1
cantares 1
canyot 1
cap de vila
capet de Déu
capsanera
capsi 1
carambolo / carambola
carasses
carlets
carlos, les de
carolina 1
carrany
carrascal
carrasquet
carrete
carrinya
carriota
casadora, la
casals
casilles
castanyero
cataclic 1
catarruny
catxapó
catxerulo
catxo
catxull 1
chambos
clapa
clavilles 1
chapons
chindo
civilera
coc, del 1
còlera 1
colet 1
coll 1
colo
cona
contramperi
corneta
corretjoles / corretxoles
cucharra
cuixoto 1
culderó
culmena
cupido
dia i mig
encorrer
estevenet
fabó
facuco
fantasia
foche
fonollós
formiguet
galdiri
garibaldi
gaspà
gayetano
gepeta
gitanet
gori
granell
guindón
herbero
hierro
jordano
lilo
lino, de
llitg(llegeix)
lluneta
mael
manano
manteba / manteva / manteu
maravilles
marec
marquet
marmaña
marrongo
maseto
maya
meta
metos
micolau
molinassa
mossega
murica
mitjora, de la
nandes / nando
napo / napa
nassos / "narises"
nel.lo
noro
paello
palometa
paqueldo
patrau
patró
patxixa / pachicha
passiego
paupella
peluco
pere-dolç
pesado
picholí / pitxulí
pinell
pita
poblenca
polo
pono
pou, del
probado
puig
punxat
putxo
quatre gotetes
quelos
rabassa
rabosí
raboso
rago
randi
rato
reino
rifaire
roco
roig de marmanya
rangela
ropa
rullo
rusclo
sagara
salamó
samarres
sepiano
serafina
sisons
sombres
somiga
soqueta
soneca
sota de bastos
chavo
teti
tioto
to'paellos
tòful
tonillo
trampes
turri
uec
ullets
valero
ventura
viola
voltamela
xala / chala
xaletes
xirlot / xirlota
xorilla
xurrut
parro / parra
pases
patacó
patou
velet
afegir malnoms

MALSONANTS (9)
bocapudenta 1
cagacireres
cagadurets 1
cagallons
cagamantes
cagauros o cagaduros
collono / collona
cul d'oca 1
culet
llufa
pixona
xono o chono
xona de ferro
afegir malnoms

MENJAR (29)
auliva 1
baijoca
botifarra
botifarretes 1
cacau
caldereta
cansalada 1
carabasseta
caramelo
ceba
cebeta
cigró 1
col
faba
farinetes
fesol
llesca
llonganissa
massana
massaneta
moniato
pa i figues
pa i xocolate
panoli
panses
pataca
platanito
raïm d'or
sopa
tomates
tramús, lo
tramussos
xufes
afegir malnoms

OBJECTES I COSES (23)
balí
barril
barrilet 1
barrina
bomba / bombo
borla 1
botins 1
cadirer
caixa 1
caixó 1
calaix
caldera 1
camison 1
campana
capa
capa-blanca
capseta
carrasca
cendra
cetrill 1
denteta
diari
fil i betes
gàbies
gorra, lo
mascareta
ninot
núvols
palillos
pipa
suriaca / xurriaca
ulleretes
afegir malnoms

OFICIS (37)
aiguader
ambuder 1
angerrer 1
alcaldés/alcaldessa
argepser
astorer 1
badejer
bailarin 1
barquer / barquera
bassurero
bisbe / bisba 1
boter
cabassero / cabassera 1
cacauero 1
cadirero
calcetera 1
caminero
campanero 1
capità
carboner
cartero
cigroner
cistellera
culleré, lo
espardenyer
esquilador
ferré
flare / flaret / flareta
fustera
fusteret
pastoret
mantecadero
matalapera
modista
monjo
músic
pagès
potacari
povero
relonger / rellotger
sabateret
sereno
serra, lo de la
tarroner
taulader
torero
afegir malnoms


PROCEDÈNCIES (19)
alicante 1
baladenc 1
barceloní / barcelonina 1
buderos (illa de Buda)
canareu
carrover
català
catinenc
cavero 1
coreano
cubana
fracès
galerenc
godallenc
indio
manyo
masdenvergenc
rapitenc
rasquerà/rasquerana
tafalla
tortosí
valencianet
vinarossenc
afegir malnoms