Club Natació Amposta

21a. TRAVESSIA D´AMPOSTA NEDANT L´EBRE
et MEMORIAL MANEL AYXENDRI

Amposta, 28 de juliol de 2019

FULL D´INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL

Recorda que hauràs de presentar a l'Organització l'imprès d'aquest formulari degudament emplenat 1 hora abans de l'inici de les proves.

Els camps marcats amb un * son obligatoris

Si el/la nedador/a és menor:


CURTA (500 mts.) LLARGA (2.000 mts.)

Sol·licito per voluntat pròpia la inscripció per participar a la 21a. Travessia d’Amposta nedant l’Ebre, 4t Memorial Manel Ayxendri del dia 28/07/2019, acceptant tots els termes del Reglament d’aquesta competició. Assumeixo tota responsabilitat per qualsevol accident que pugui ocasionar aquesta participació, declinant de reclamar i eximint de qualsevol responsabilitat a l’Organització de la Prova o al Club Natació Amposta.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment perquè les meves dades i de qui represento siguin incorporades als fitxers responsabilitat del Club Natació Amposta pel fa referència a aquesta prova, i pugui incloure el nom del participant en el llistat de classificacions per a la Federació Catalana de Natació i del web del C.N.Amposta i/o altres mitjans. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podré exercir-los dirigint-me a Club Natació Amposta, França, 61-73 d’Amposta.

Tanmateix autoritzo el Club Natació Amposta la utilització de la imatge del participant en la prova, d’acord amb el dret a la pròpia imatge regulat per les lleis vigents. El Club Natació Amposta es reserva el dret a utilitzar tots aquells materials gràfics , fotogràfics o d’altra mena en la qual aparegui la imatge del participant, durant el desenvolupament de la prova, per a les finalitats relacionades amb l’activitat del Club Natació Amposta, ja sigui publicades a les pàgines web i altres mitjans, o per a la promoció i publicitat de les activitats del Club.

FEDERAT NO FEDERAT

El Club Natació Amposta es reserva el dret de modificació de qualsevol aspecte de la prova, inclòs la seva anul·lació si fóra necessàri.

Recorda que hauràs de presentar a l'Organització l'imprès d'aquest formulari degudament emplenat 1 hora abans de l'inici de les proves.

Amposta a 28 de juliol de 2019

Signat

Reservat per a l'Organització
Nº DORSAL: